English version of this website
 

Arbitrage

 Ervaring in arbitrage

Steef Bartman heeft, als advocaat en als arbiter, ruime ervaring in (internationale) arbitrageprocedures, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Hij treedt regelmatig op verzoek van een partij op als arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam (“NAI”). Zie hiernaast een vonnis van een NAI-tribunaal waarbij Steef optrad als voorzitter van het scheidscollege.