English version of this website

Kennismaking met Steef Bartman

 

Ervaren advocaat

 

Steef Bartman is al ruim 30 jaar actief als advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht. Hij wordt beschouwd als een expert op het gebied van concernverhoudingen en doorbraak van aansprakelijkheid. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij in 2015 zijn eigen kantoor gestart: Bartman Company Law. Steef adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in geschillen over onder meer aansprakelijkheid, financiering, herstructurering, medezeggenschap en in enquêteprocedures. Hij wordt dikwijls gevraagd als expert witness en voor het afgeven van legal opinions op zijn gebied van expertise  en treedt veelvuldig op als arbiter in internationale en locale geschillen. Bij gelegenheid wordt hij ook benoemd tot onderzoeker in enqueteprocedures bij de Ondernemingskamer of het Gemeenschappelijk Hof van de Antillen. 

Hoogleraar

 

Behalve advocaat is Steef Bartman ook hoogleraar Corporate Group Liability aan de Universiteit Maastricht en emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Sinds april 2021 is hij lid van de SER Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Steef is vaste medewerker en annotator voor de Nederlandse tijdschriften JOR en Ars Aequi en schreef vele wetenschappelijke artikelen. Daarnaast is hij oprichter en hoofdredacteur van het tweemaandelijkse tijdschrift European Company Law, uitgegeven door Kluwer Law International (www.cecl.eu). Het door hem geinitieerde en mede geschreven boek Van het concern (10e druk, 2020) wordt veel gebruikt voor academische studie en in de praktijk.

 Van het concern