English version of this website
 

Advisering

 

Rechtsbijstand

Bartman Company Law voorziet ondernemers van advies, zowel MKB als beursgenoteerd. Bijvoorbeeld over hun corporate governance structuur, bestuurders- of commissarisaansprakelijkheid en bij een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad. Maar ook individuele bestuurders worden bijgestaan, zoals bij interviews in enquêteprocedures, ten behoeve van het overleg met de curator in faillissement, of in het contact met DNB of AFM bij financiële ondernemingen onder toezicht.

 

Opinies

Daarnaast weten ook collega-advocaten hem te vinden voor een opinie in een lopende procedure of een cassatie-advies op het gebied van het ondernemingsrecht. Komt het daadwerkelijk tot een cassatieprocedure, dan wordt nauw samengewerkt met Mr. Menno Bruning (Lawyers’ Specialist), advocaat bij de Hoge Raad te Den Haag.